Shields & End Covers Bearing

Contact Now

Garlock 29502-5024 Shields & End Covers Bearing

UC211-35G2 185 mm
FC211N- 13 mm

Garlock 29609-4104 Shields & End Covers Bearing

-20 °C 159 mm
22 mm 165 mm

Garlock 29602-8488 Shields & End Covers Bearing

31.8 mm 94.5 mm
M6x1 PLE204-

Garlock 29602-6918 Shields & End Covers Bearing

108 kN 30 mm
65.2 Nm 280 mm

Garlock 29507-6099 Shields & End Covers Bearing

SCOU213-40 FC213N-
32.55 mm 57.2 kN

Garlock 29502-6538 Shields & End Covers Bearing

-20 °C FS310-
62 kN 23mm

Garlock 29602-1299 Shields & End Covers Bearing

3000 rpm Cast Iron
Setscrew Setscrew Ball Bearin

Garlock 29502-8223 Shields & End Covers Bearing

22.2 mm -40 °C
53.98 mm 55.6 mm

Garlock 29602-0104 Shields & End Covers Bearing

62.7 mm 67.2 mm
FCE210- 8 Nm

Garlock 29609-8526 Shields & End Covers Bearing

110 mm EX307-20G2T04
1.86 kg 51.6 mm

Garlock 29609-3863 Shields & End Covers Bearing

120 °C 3,700 rpm
0.85 8.1 Hz

Garlock 29609-1987 Shields & End Covers Bearing

0.96 10.4
222 mm -40 °C
1/15